Etisk sökmotoroptimering

Vi har varit verksamma och framgångsrikt levererat tjänster inom sökmotoroptimering sedan sommaren 2004. Vi har hela tiden strävat efter att arbeta enligt vedertagna riktlinjer för etisk optimering och de resultat vi levererat visar tydligt att vi jobbar på ett seriöst sätt.

On-Page

Under dessa år har vårt primära fokus alltid legat på att arbeta med webbplatsens uppbyggnad och  innehåll, detta särskilt eftersom vi själva producerar hemsidor och då vill göra dem sökmotorvänliga från början.


Här är tex den e-handelsplattform och publiceringsverktyg vi själva utvecklat ett gottexempel.


Läs mer om vår e-handelsplattform

Off-Page

Även, vilket vi också upplyser våra kunder om, krävs det i dagsläget länkkraft utifrån in till webbplatsen för att nå ett bra resultat. Vi är väl medvetna om att man här balanserar i en gråzon när det gäller att göra detta på ett korrekt sätt.


Vår länkstrategi med länkar som är manuellt skapade och tillgängliga för den som besöker webbplatsen är att jämställa med ett länkbyte som vem som helst kan utföra i ett gott syfte för besökarna, och håller sig därmed inom ramarna för etisk sökmotoroptimering.

Pågående utveckling

Givetvis är också företeelser på Internet under utveckling och därför är vi lyhörda för nya trender såväl som vi säkerställer att vi inte förlitar oss på metoder som inte längre är framgångsrika. Sedan många år är den erkända vägen till framgång att på webbplatsen jobba med ett bra textinnehåll som uppdateras och förnyas regelbundet och som är så strukturerat att sökmotorerna kan tolka materialet. På samma sätt har dolda länkar, dolda texter, doorway-sidor, cloaking samt länkfarmar sedan många år visat sig vara förlegade metoder. Åtminstone sedan 2003/2004 har sökmotorernas algoritmer haft denna mognad.