Prestationsbaserade uppdrag

Då vi gör en optimering av er hemsida och jobbar löpande uppdraget så ger vi följande garanti på optimeringsarbetet.

Uppstartsarbetet

Vi återbetalar procentuellt på totalbeloppet för de sökord eller fraser som inte har nått målet inom sex månader. (Det skall påpekas att vi oftast når bra resultat mycket fortare än så, men eftersom vår garanti är generös och sökmotorernas regler kan ändras när som helst så känner vi att vi måste ha en viss marginal.)

 

T.ex. om två av tio sökfraser ej når garanterat resultat återbetalas 
20 % av totalbeloppet.

Löpande arbete

Vi fakturerar i efterskott och då endast för de sökord eller fraser som uppnått målet. Kontroll sker sista vardagen i varje månad och vi skickar rapport till er vid varje tillfälle.

 

Når vi inte målet kostar det inte heller något!

Tydliga garantier

Se upp för vissa företags luddiga garantier – vi har stött på många besvikna personer som har trott att de haft en bra garanti, men som p.g.a. listiga formuleringar från leverantören inte kunnat få något
tillbaka då optimeringen misslyckats.

 

Våra garantier har inget finstilt. Vi litar helt och fullt på vår förmåga att optimera!