Sidans innehåll

Förutom den synliga texten på sidan så kan man ju lägga så kallade "metataggar" som innehåller sökorden. Man skall försöka att ha med sina sökord i metataggar, rubrik och text. På så vis talar man om för sökmotorerna att man tycker dessa ord är viktiga. Av naturliga skäl kan man ju då inte fokusera på så många sökord per sida. Istället kan man dela upp fokuset på olika sökord på olika sidor. 


Sökorden får gärna upprepas på sidan men då på ett naturligt sätt. Tänk på att sidan framförallt skall läsas av människor. Generellt är bra texter för människor även bra texter för sökmotoroptimering. Man kan ju dock justera vissa formuleringar som gör att sökmotorerna blir glada. 

 

Notera att text i bilder och i flashfilmer inte kan läsas av sökmotorerna. Försök alltså att så långt som möjligt ha information som ren text.


Nästa: Databasdrivet material >