Tekniska detaljer

Använd bra kod, dvs den inbyggda strukturen som finns i HTML, tex H1, H2, bold.

 

Om du ändrar en URL så bör du göra en redirect 301 för att bevara länken. Använd stilmall CSS istället för font taggar och lägg dina javascript i externa filer, detta för att få ner storleken på filerna i förhållande till textmängden.

 

Sitemap bör innehålla max 100 länkar, om det krävs fler får sitemappen delas upp på flera HTML-sidor